Siirry sisältöön

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus Luonnontila-verkkopalveluun liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke). 

Sykellä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille. 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Latokartanonkaari 11 
00790 Helsinki 
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi 
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi  

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Aapo Kahilainen, Luonnontilan verkkopäätoimittaja 
etunimi.sukunimi@syke.fi 

Tietosuojavastaava 
Juha Ruotsalainen 
tietosuojaSYKE@syke.fi(avautuu uuteen ikkunaan) 

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän (tieteellinen tutkimus) suorittamiseksi ja Sykelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohta 1 (e) ja tietosuojalaki (1050/2018) 4 §:n 2 mom. kohta 3). 

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat Luonnontila-verkkopalvelun kehittämiseen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet.

Käytämme sivuston kehittämiseen osallistuvien henkilöiden henkilötietoja Luonnontila-verkkopalvelun kehittämistarkoituksiin ja käyttäjätestauksen organisointiin. 

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot on toimittanut rekisteröity henkilö itse Luonnontila-verkkopalvelun ylläpidolle. Verkkopalvelussa ei toistaiseksi ole verkkolomakkeita, joilla henkilötietoja kerätään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteröityihin tietoihin on pääsy ainoastaan Luonnontila-verkkopalvelun kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tiedot poistetaan välittömästi käyttötarkoituksen lakattua. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai Syken tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kohdassa Rekisterinpitäjä ja Tietosuojavastaava mainituille henkilöille. 

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Kirjaamo: 029 566 6768