Siirry sisältöön

Suomen luonnon tilannekuva

Luonnontila-sivusto on luonnon monimuotoisuuden tilan ja kehityksen tiedonvälitysjärjestelmä. Tavoitteena on tuoda ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnossa tapahtuneista muutoksista ja taustatekijöistä.

Metsät ovat Suomen yleisin ja lajirikkain elinympäristötyyppi. Maamme kokonaispinta-alasta 35 % on kivennäismaan metsiä.
Suot ovat Suomen toiseksi yleisin elinympäristötyyppi. Soita on 20 % maamme kokonaispinta-alasta.
Suomen lainsäädännön alainen osuus Itämerestä kattaa noin 82 000 neliökilometriä, mikä on 19 % Suomen kokonaispinta-alasta.
Sisävedet sisältävät laajan elinympäristöjoukon suurista järvistä ja reittivesistä pieniin lampiin ja latvapuroihin.

Indikaattorit elinympäristöittäin

Luonnon seuranta perustuu indikaattoreihin, joiden avulla Suomen luonnon monimuotoisuuden keskeisimmät muutokset voidaan esittää selkeässä ja ajantasaisessa muodossa. Nämä indikaattorit lajitellaan elinympäristöttäin suurimmasta pienimpään.