Siirry sisältöön

Luonnontilan kokonaiskuva

Päivitetty: 30.10.2023

Jokainen piste kuvassa edustaa yhtä indikaattoria. Liikuta hiiren osoitin pisteen ylle ja indikaattorin nimi ilmestyy näkyviin. Voit myös klikata suoraan pistettä ja pääset kyseisen indikaattorin sivulle.


Tiivistelmä

Indikaattorikokoelma on vielä toistaiseksi kehityksessä ja useimpien pääelinympäristötyyppien kohdalla riittämätön kokonaiskuvan muodostamiseksi. Toistaiseksi indikaattorikokoelmassa korostuvat erityisesti systemaattiset avoimesti saatavilla olevat seuranta-aineistot, sekä Europaan unionin luontodirektiivin Suomen maakohtaisten raporttien tulokset. Kokoelman kehittyessä ja eri elinympäristöjen kattavuuden parantuessa kokonaiskuva selkeytyy.

Kokonaiskuva on vielä muodostamatta

Julkaisuhetkellä 30.10.2023 Luonnontilassa on yhteensä 15 indikaattoria, joista 13:lle on määritetty tila ja kehitys. Näissä indikaattoreissa korostuu systemaattisten lajiseurantojen ja etenkin linnustonseurannassa tapahtuva kehitys sekä Euroopan union luontodirektiivin liitteissä mainittujen lajien suojelutason arviot. Etenkin jälkimmäisten indikaattorien tuoma viesti on synkkä, sillä vertailutasoksi on tällä hetkellä valittu tiukka tavoite kaikkien lajien suotuisasta suojelutasosta kaikissa arvioiduissa elinympäristöissä. Koska useat luontodirektiivin liitteiden lajeista ovat kuitenkin vaateliaita ja harvalukuisia, jää niiden suojelutaso usein epäsuotuisaksi.

Luontodirektiivin liitteiden lajiston kehitystä on myös haastellista arvioida, koska raportteja on toistaiseksi tuotettu vain kolme. Tästä johtuen aineistosta on haasteellista havaita tilastomalleilla trendejä suojelutason kokonaiskehityksessä ja useimpien tähän teemaan liittyvien indikaattoreiden tilaksi muodostuu siksi “vakaa”. Nykyinen raportointijakso kuitenkin päättyy vuonna 2024, joten aineiston tulee lähivuosina kasvamaan.