Siirry sisältöön

Indikaattorit elinympäristöittäin

Elinympäristöt on Luonnontilassa jaettu Suomen lajiston ja luontotyyppien uhanalaisuuden arviointeja mukaillen yhdeksään pääelinympäristötyyppiin. Elinympäristöt on järjestetty pinta-alan mukaan laajimmasta pienialaisimpaan.

Siinä missä joidenkin elinympäristöjen rajaaminen on hieman muita selkeämpää (esim. Itämeri ja maatalousympäristöt), ovat useimpien muiden elinympäristöjen määritelmät kuitenkin tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi metsien, soiden ja tuntureiden välillä on kyse ennemminkin lähes täydellisistä jatkumoista kuin selvärajaisista yksiköistä.

15
indikaattoria
13
asiantuntijaa
9
elinympäristötyyppiä